วันที่ 5 เมษายน 2017

12:00 p.m.

สถานที่ : Courthouse Park – 1100 แวนเนส, Fresno