police-officer-retired

สิ่งตอบแทนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเกษียณ

police-officer-retired

เมื่อพูดถึงงานเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆ เราสามารถนึกได้ถึง นักดับเพลิง ทหาร และตำรวจ พวกเขาเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบของประเทศชาติ โดยเอาตัวเองเข้าเสี่ยง โดยได้เงินตอบแทนไม่ต่างจากงานอื่นๆ เลย แล้วประเทศชาติให้อะไรพวกเขาเป็นการตอบแทนบ้าง ทำถึงยังมีคนอยากทำงานอาชีพนี้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าค่าตอบแทนน้อย อะไรคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังกัน วันนี้เราจะพามาดูสิ่งต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับ เมื่อได้เกษียณและกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวของเขา

เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อน จากสถิติที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักดับเพลิง แพทย์ หน่วยฉุกเฉินต่างๆ มีโอกาสที่จะบาดเจ็บล้มป่วยมากกว่างานอาชีพอื่นๆ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลดเกษียณแล้ว เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประเทศตลอดการทำงานที่ผ่านมา

ภายในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ.1987 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการเกษียณ หรือทีเรียกกันว่า FERS ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลดประจำการแล้ว ได้รับค่าตอบแทนจากสามแห่ง อันแรกคือ ประกันสังคม ที่ครอบคลุมคนงานทั้งรัฐและเอกชน สองคือกองทุนสำรอง และสุดท้ายคือเงินบำนาญตามผลงานที่มี

ผู้ที่เกษียณจะได้รับค่าครองชีพเป็นเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอ้างอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภค แต่จากข้อมูลที่มีมา มีเพียงผู้ที่อายุ 62 ปี หรือมากกว่าเท่านั้น ที่ได้รับเงินตอบแทนแบบนี้ นอกจากเป็นผู้พิการ การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับวันที่ๆ จ่าย โดยการจะถูกแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะปลดประจำการไปแล้วก็ตาม พวกเขาสามารถเข้ารับการรักษาตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เหมือนตอนที่ทำงานทุกอย่าง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว เมื่อเราดูจากตัวเลขของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณไปแล้วจะมีอายุต่ำสุดอยู่ทีราวๆ 55 ปี สำหรับคนที่เกิดในช่วงปี 1948 และ 56 ปี ในช่วงปี 1953 ถึงช่วงปี 1964 สุดท้ายคืออายุ 57 ปี เกิดช่วงปี 1970 ผู้ที่จะเกษียณได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ด้วยระยะการทำงาน 20 ปีขึ้นไป หรืออายุงาน 25 ปีขึ้นโดยไม่จำกัดอายุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในฐานะที่ไร้ความสามารถ หรือพิการ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถรักษาตัวจนหายขาดเพื่อมารับหน้าที่เดิมได้ จะสามารถขอเกษียณแบบพิเศษได้ โดยต้องทำการขอหลังการเกิดเหตุนั้น 18 เดือน พร้อมทั้งต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะทำการตามขั้นตอนได้

บำเหน็จบำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Pension-police-laws

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถือเป็นงานที่อยู่ในอันตรายตลอดเวลา และพวกเขาได้รับอะไรตอบแทนในระหว่างที่รับใช้ชาติจนถึงที่สุดแล้ว นั่นก็คือบำนาณนั่นเอง ในส่วนของระบบบำนาญนั้น เป็นระบบที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในหลายหน่วยงานราชการมักจะจัดแบ่งบำนาญตามอายุงานบางอาชีพอาจจะอยู่อย่างสุขสบายเมื่อต้องเกษียณออกไป แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปสำหรับทุกอาชีพ การวางแผนก่อนเกษียณจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจำเป็นต้องทำ และเราจะทำได้อย่างไร

จากข้อมูลทางสถิติของ Bureau of Labor Statistics ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่ดับเพลงอยู่ที่ประมาณ 43,450 สำหรับส่วนของเจ้าพนักงานตำรวจอยู่ที่ประมาณ 51,560 โดยประมาณ ทีนี้มาลองคิดกันดูว่าถ้าทำงานมาแล้ว 30 ปี เขาจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่กัน

พนักงานดับเพลง .02 คูณ 43,450 คูณ 30 ปี เท่ากับ 26,070
เจ้าหนักงานตำรวจ .02 คูณ 51,560 คูณ 30 ปี เท่ากับ 30,936

พวกเขาควรจะรอก่อนที่จะเกษียณไหม

หลายคนคงอยากจะเกษียณจนทนไม่ไหว ในบางเมืองอาจจะมีการเงินเข้ามาจูงใจจนทำให้พวกเขาอยากจะใช้เวลาเพิ่มอีกซักปีสองปี เพื่อให้ได้อายุเกษียณที่มากขึ้น ตัวอย่างในเมือง Massachusett เจ้าหน้าที่ต้องทำงานมาแล้ว 20 ปี โดยหลังจาก 20 ปีจะได้ค่าตอบแทนเป็น 50 เปอร์เซ็นของค่าตอบแทนปีสุดท้ายเป็นเงินบำนาญ หลังจากผ่าน หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น 2.5 เปอร์เซ็นทุกปี จนกระทั่งตันที่ 75 เปอร์เซ็น ผู้ที่ต้องการเกษียณจะต้องมีอายู 65 ปีขึ้นไป แต่หากทำงานมาแล้ว 20 ปี ด้วยอายุ 60 ปี เงื่อนไขด้านบนก็จะไม่เกิดขึ้น นอกเสียจากว่าคุณจะอยู่ต่ออีก 5 ปี

การกำหนดอายุเกษียณที่เพิ่มขึ้น

จากข้อมูลขององค์กร National Institution of Aging ปี 2010 มีประชากรอายุ 65 ปี ประมาณ 524 ล้านคน ในปี 2050 ตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า ประมาณ 1.5 พันล้านคน ข่าวดีคือเราอายุยืนขึ้นงั้นเหรอ แต่ข่าวร้ายละ อายุเกษียณจะถูกเลื่อนขึ้นมาไหม

ระบบบำนาญจะมีปัญหาไหม

ประเทศจะมีเงินจ่ายระบบบำนาญได้อยู่ไหม ทุกคนจะได้เงินบำนาญหรือเปล่า จากข้อมูลเบื้องต้น เราขาดจ่ายเงินบำนาญกว่า 968 พันล้านในปี ค.ศ.2013 รัฐบาลรับปากว่าจะจ่ายคืนให้ได้เร็วที่สุด

ความเจ็บป่วยไม่เข้าใครออกใคร

ยิ่งเราทำงานอยู่นาน สุขภาพเราก็ต้องแย่ตามไป การป่วยไข้ การบาดเจ็บ คุ้มหรือไม่ที่จะอยู่ต่อ เพื่อรอเงิน หรือจะออกไปเพื่อตัวเราเอง

เรื่องในครอบครัว

เมื่อพวกเขาเริ่มมีหลานซักคน อาจจะเปลี่ยนใจพวกเขาให้ออกมาคอยเลี้ยงดูหลานคนนี้ ไม่มีใครหรอกที่อยากทำงานไปตลอด หลายคนเลือกที่จะเกษียณออกมาก่อนเวลาเพื่อพวกเขาเหล่านี้เลยล่ะ

ประวัติและสาเหตุการตายของ Donald R. Holloway

Donald R. Holloway เป็นเจ้าหน้าที่ California Highway Patrol หรือ CHP โดยมีหน้าที่ในการลาดตระเวนทางหลวงตามแผนที่ที่ศาลแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้ โดยพื้นที่ทั้งหมดมี 163,696 ตารางไมล์ พื้นที่ขนาดใหญ่นี้ จะต้องได้รับการดูแลจาก เจ้าหน้าที่ CHP ซึ่ง Donald R. Holloway ก็เป็นหนึ่งในนั้น Donald R. Holloway โดยเขาทำงานลาดตระเวนมา 11 ปี จนกระทั่งเสียชีวิต

Donald R. Holloway เป็นนักบินคนหนึ่งที่ได้รับ Private Pilot License เป็นหลักสูตรที่รับรองว่าบุคคลที่ถือนั้นมีความเชี่ยวชาญในด้านของการบิน Private Pilot License นี้สามารถอนุญาตให้ขับเครื่องบินส่วนตัว ไม่มีการบรรทุกผู้โดยสาร หมายถึงว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัว ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์นั่นเอง ใบขออนุญาตนักบินนั้นมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

1.Private Pilot License หรือ PPL ผู้ที่ถือใบอนุญาต สามารถที่จะทำการบินได้กับเครื่องบินส่วนตัวแต่ไม่สามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารได้ โดยจะต้องผ่านการอบรม 88 ชั่วโมง แล้วทำการฝึกภาคอากาศอีก 40 ชั่วโมง จากนั้นจะต้องมาทำการสอบกับกรมขนส่งทางอากาศเพื่อที่จะขอใบรับอนุญาตตัวนี้ โดยใบอนุญาตนี้จะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศด้วย

2.Commercial Pilot License  หรือ CPL คือ ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี โดยผู้ที่ถือนี้สามารถที่จะทำการบินเครื่องโดยสารได้ในระดับหนึ่งหรือนักบินที่สองนั่นเอง โดยเริ่มต้นนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาต Private Pilot License ซะก่อน จึงจะสามารถที่จะมาทำใบนี้ได้ จากนั้นก็ฝึกบินต่อจนมีชั่วโมงการบินสะสมครบ 200 ชั่วโมง จึงจะสามารถที่จะมาขอสอบ CPL ได้ ผ่านทางกรมการขนส่งทางอากาศอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับการรับรอง ICAO หรือ มาตรฐานระดับสากล เช่นเดียวกับข้อที่ 1 ดังนั้นผู้ที่ถือครองใบขออนุญาตนักบินสองใบนี้ สามารถที่จะเอาใบทั้งสองไปสมัครในการบินนักบินที่สอง ตามสายการบินต่างๆ ทั่วโลกได้เช่นกัน

3.Air Transport Pilot License หรือ ATPคือใบขออนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ผู้ที่ถือใบนี้ต้องมีประสบการด้านการบินที่ค่อนข้างสูง มีความชำนาญ เชี่ยวชาญอย่างมาก ใบขออนุญาตนักบินตัวนี้ถือว่าเป็นระดับสูงสุดแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดว่าจะต้องมีชั่วโมงบินสะสมที่ 1500 ชั่วโมง นักบินส่วนมากที่มีใบขออนุญาตตัวนี้มักจะได้ชั่วโมงบินมาจาก การเป็นนักบินตามสายการบินต่างๆ ไม่สามารถที่จะไปเรียนแล้วสะสมชั่วโมงได้ ดังนั้นคนส่วนมากที่ถือใบอนุญาตนี้มักจะเป็นนักบินมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์สูงแล้ว

Donald R. Holloway ผู้ซึ่งถือใบอนุญาตนักบิน PPL ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ค่อนข้างมากพอสมควร เมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม ค.ศ. 1980 หลังจากที่เขาได้ขับเครื่องบินไปยังศาลซึ่งเขาให้การในคดีอาญา เขาได้ขับเครื่องบินส่วนตัวจะกลับมายังบ้านพักใน Coalinga ซึ่งอยู่ในเมือง Fresno ทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย จากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินที่เขาขับเกิดการขัดข้องทำให้ตกลงสู้พื้น เขาได้รับแรงกระแทกจากเครื่องบินตกในครั้งนี้จนเสียชีวิต ในอายุเพียงแค่ 37 ปี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครั้งนี้สร้างความเศร้าสลดให้กับหน่วยงานที่เขาทำงาน และครอบครัวของเขาเป็นอย่างมา