สิ่งตอบแทนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเกษียณ

police-officer-retired

police-officer-retired

เมื่อพูดถึงงานเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆ เราสามารถนึกได้ถึง นักดับเพลิง ทหาร และตำรวจ พวกเขาเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบของประเทศชาติ โดยเอาตัวเองเข้าเสี่ยง โดยได้เงินตอบแทนไม่ต่างจากงานอื่นๆ เลย แล้วประเทศชาติให้อะไรพวกเขาเป็นการตอบแทนบ้าง ทำถึงยังมีคนอยากทำงานอาชีพนี้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าค่าตอบแทนน้อย อะไรคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังกัน วันนี้เราจะพามาดูสิ่งต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับ เมื่อได้เกษียณและกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวของเขา

เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อน จากสถิติที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักดับเพลิง แพทย์ หน่วยฉุกเฉินต่างๆ มีโอกาสที่จะบาดเจ็บล้มป่วยมากกว่างานอาชีพอื่นๆ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลดเกษียณแล้ว เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประเทศตลอดการทำงานที่ผ่านมา

ภายในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ.1987 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการเกษียณ หรือทีเรียกกันว่า FERS ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลดประจำการแล้ว ได้รับค่าตอบแทนจากสามแห่ง อันแรกคือ ประกันสังคม ที่ครอบคลุมคนงานทั้งรัฐและเอกชน สองคือกองทุนสำรอง และสุดท้ายคือเงินบำนาญตามผลงานที่มี

ผู้ที่เกษียณจะได้รับค่าครองชีพเป็นเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอ้างอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภค แต่จากข้อมูลที่มีมา มีเพียงผู้ที่อายุ 62 ปี หรือมากกว่าเท่านั้น ที่ได้รับเงินตอบแทนแบบนี้ นอกจากเป็นผู้พิการ การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับวันที่ๆ จ่าย โดยการจะถูกแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะปลดประจำการไปแล้วก็ตาม พวกเขาสามารถเข้ารับการรักษาตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เหมือนตอนที่ทำงานทุกอย่าง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว เมื่อเราดูจากตัวเลขของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณไปแล้วจะมีอายุต่ำสุดอยู่ทีราวๆ 55 ปี สำหรับคนที่เกิดในช่วงปี 1948 และ 56 ปี ในช่วงปี 1953 ถึงช่วงปี 1964 สุดท้ายคืออายุ 57 ปี เกิดช่วงปี 1970 ผู้ที่จะเกษียณได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ด้วยระยะการทำงาน 20 ปีขึ้นไป หรืออายุงาน 25 ปีขึ้นโดยไม่จำกัดอายุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในฐานะที่ไร้ความสามารถ หรือพิการ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถรักษาตัวจนหายขาดเพื่อมารับหน้าที่เดิมได้ จะสามารถขอเกษียณแบบพิเศษได้ โดยต้องทำการขอหลังการเกิดเหตุนั้น 18 เดือน พร้อมทั้งต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะทำการตามขั้นตอนได้