police-officer-retired

สิ่งตอบแทนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเกษียณ

police-officer-retired

เมื่อพูดถึงงานเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆ เราสามารถนึกได้ถึง นักดับเพลิง ทหาร และตำรวจ พวกเขาเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบของประเทศชาติ โดยเอาตัวเองเข้าเสี่ยง โดยได้เงินตอบแทนไม่ต่างจากงานอื่นๆ เลย แล้วประเทศชาติให้อะไรพวกเขาเป็นการตอบแทนบ้าง ทำถึงยังมีคนอยากทำงานอาชีพนี้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าค่าตอบแทนน้อย อะไรคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังกัน วันนี้เราจะพามาดูสิ่งต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับ เมื่อได้เกษียณและกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวของเขา

เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขกันก่อน จากสถิติที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักดับเพลิง แพทย์ หน่วยฉุกเฉินต่างๆ มีโอกาสที่จะบาดเจ็บล้มป่วยมากกว่างานอาชีพอื่นๆ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลดเกษียณแล้ว เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประเทศตลอดการทำงานที่ผ่านมา

ภายในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ.1987 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการเกษียณ หรือทีเรียกกันว่า FERS ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลดประจำการแล้ว ได้รับค่าตอบแทนจากสามแห่ง อันแรกคือ ประกันสังคม ที่ครอบคลุมคนงานทั้งรัฐและเอกชน สองคือกองทุนสำรอง และสุดท้ายคือเงินบำนาญตามผลงานที่มี

ผู้ที่เกษียณจะได้รับค่าครองชีพเป็นเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอ้างอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภค แต่จากข้อมูลที่มีมา มีเพียงผู้ที่อายุ 62 ปี หรือมากกว่าเท่านั้น ที่ได้รับเงินตอบแทนแบบนี้ นอกจากเป็นผู้พิการ การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับวันที่ๆ จ่าย โดยการจะถูกแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะปลดประจำการไปแล้วก็ตาม พวกเขาสามารถเข้ารับการรักษาตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เหมือนตอนที่ทำงานทุกอย่าง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว เมื่อเราดูจากตัวเลขของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกษียณไปแล้วจะมีอายุต่ำสุดอยู่ทีราวๆ 55 ปี สำหรับคนที่เกิดในช่วงปี 1948 และ 56 ปี ในช่วงปี 1953 ถึงช่วงปี 1964 สุดท้ายคืออายุ 57 ปี เกิดช่วงปี 1970 ผู้ที่จะเกษียณได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ด้วยระยะการทำงาน 20 ปีขึ้นไป หรืออายุงาน 25 ปีขึ้นโดยไม่จำกัดอายุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในฐานะที่ไร้ความสามารถ หรือพิการ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถรักษาตัวจนหายขาดเพื่อมารับหน้าที่เดิมได้ จะสามารถขอเกษียณแบบพิเศษได้ โดยต้องทำการขอหลังการเกิดเหตุนั้น 18 เดือน พร้อมทั้งต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะทำการตามขั้นตอนได้

ประวัติและสาเหตุการตายของ Donald R. Holloway

Donald R. Holloway เป็นเจ้าหน้าที่ California Highway Patrol หรือ CHP โดยมีหน้าที่ในการลาดตระเวนทางหลวงตามแผนที่ที่ศาลแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้ โดยพื้นที่ทั้งหมดมี 163,696 ตารางไมล์ พื้นที่ขนาดใหญ่นี้ จะต้องได้รับการดูแลจาก เจ้าหน้าที่ CHP ซึ่ง Donald R. Holloway ก็เป็นหนึ่งในนั้น Donald R. Holloway โดยเขาทำงานลาดตระเวนมา 11 ปี จนกระทั่งเสียชีวิต

Donald R. Holloway เป็นนักบินคนหนึ่งที่ได้รับ Private Pilot License เป็นหลักสูตรที่รับรองว่าบุคคลที่ถือนั้นมีความเชี่ยวชาญในด้านของการบิน Private Pilot License นี้สามารถอนุญาตให้ขับเครื่องบินส่วนตัว ไม่มีการบรรทุกผู้โดยสาร หมายถึงว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัว ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์นั่นเอง ใบขออนุญาตนักบินนั้นมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

1.Private Pilot License หรือ PPL ผู้ที่ถือใบอนุญาต สามารถที่จะทำการบินได้กับเครื่องบินส่วนตัวแต่ไม่สามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารได้ โดยจะต้องผ่านการอบรม 88 ชั่วโมง แล้วทำการฝึกภาคอากาศอีก 40 ชั่วโมง จากนั้นจะต้องมาทำการสอบกับกรมขนส่งทางอากาศเพื่อที่จะขอใบรับอนุญาตตัวนี้ โดยใบอนุญาตนี้จะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศด้วย

2.Commercial Pilot License  หรือ CPL คือ ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี โดยผู้ที่ถือนี้สามารถที่จะทำการบินเครื่องโดยสารได้ในระดับหนึ่งหรือนักบินที่สองนั่นเอง โดยเริ่มต้นนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาต Private Pilot License ซะก่อน จึงจะสามารถที่จะมาทำใบนี้ได้ จากนั้นก็ฝึกบินต่อจนมีชั่วโมงการบินสะสมครบ 200 ชั่วโมง จึงจะสามารถที่จะมาขอสอบ CPL ได้ ผ่านทางกรมการขนส่งทางอากาศอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับการรับรอง ICAO หรือ มาตรฐานระดับสากล เช่นเดียวกับข้อที่ 1 ดังนั้นผู้ที่ถือครองใบขออนุญาตนักบินสองใบนี้ สามารถที่จะเอาใบทั้งสองไปสมัครในการบินนักบินที่สอง ตามสายการบินต่างๆ ทั่วโลกได้เช่นกัน

3.Air Transport Pilot License หรือ ATPคือใบขออนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ผู้ที่ถือใบนี้ต้องมีประสบการด้านการบินที่ค่อนข้างสูง มีความชำนาญ เชี่ยวชาญอย่างมาก ใบขออนุญาตนักบินตัวนี้ถือว่าเป็นระดับสูงสุดแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดว่าจะต้องมีชั่วโมงบินสะสมที่ 1500 ชั่วโมง นักบินส่วนมากที่มีใบขออนุญาตตัวนี้มักจะได้ชั่วโมงบินมาจาก การเป็นนักบินตามสายการบินต่างๆ ไม่สามารถที่จะไปเรียนแล้วสะสมชั่วโมงได้ ดังนั้นคนส่วนมากที่ถือใบอนุญาตนี้มักจะเป็นนักบินมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์สูงแล้ว

Donald R. Holloway ผู้ซึ่งถือใบอนุญาตนักบิน PPL ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ค่อนข้างมากพอสมควร เมื่อวันที่ 3 เดือนมกราคม ค.ศ. 1980 หลังจากที่เขาได้ขับเครื่องบินไปยังศาลซึ่งเขาให้การในคดีอาญา เขาได้ขับเครื่องบินส่วนตัวจะกลับมายังบ้านพักใน Coalinga ซึ่งอยู่ในเมือง Fresno ทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย จากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินที่เขาขับเกิดการขัดข้องทำให้ตกลงสู้พื้น เขาได้รับแรงกระแทกจากเครื่องบินตกในครั้งนี้จนเสียชีวิต ในอายุเพียงแค่ 37 ปี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครั้งนี้สร้างความเศร้าสลดให้กับหน่วยงานที่เขาทำงาน และครอบครัวของเขาเป็นอย่างมา